Opleiding "Geriatrische urgenties" 

Dringende geneeskundige eerste hulp bij een geriatrische patiënt vraagt om een andere aanpak. Immers, de geriatrische patiënt wordt niet gedefinieerd op basis van leeftijd. Deze patiënt vertoont bepaalde karakteristieke eigenschappen die samen het geriatrische profiel vormen.

Voor de pre-hospitaal werker én de medewerkers in de ouderzorg betekent dit dat zij rekening moeten houden met een aantal factoren.

 

Deze factoren zijn o.a. een verminderde homeostase, multiple chronische aandoeningen, een verminderde of bedreigde validiteit, het verhoogde risico op polyfarmacie, een gewijzigd beeld van de pathologie en een grote somato-psycho-sociale verwevenheid. Dit zorgt er allemaal voor dat een eerste anamnese vaak moeilijk is. Een myocardinfarct kan zich vaak presenteren als een longoedeem, waarbij sommige symptomen zoals pijnbeleving ook weer helemaal a-typisch kunnen zijn, om maar een voorbeeld te noemen.

 

Om die reden hebben we met de Medical Training Academy een geheel nieuwe en erg praktische training ontwikkeld voor medewerkers uit de ouderenzorg.

 

We stappen binnen deze doelgroep af van de klassieke EHBO trainingen en brengen een heel interactieve training waarbij de systematische patiëntenbenadering via een eenvoudig maar doeltreffend en snel toepasbaar stappenplan wordt aangeleerd. Via casuïstiek en scenariotraining leren de deelnemers het stappenplan in de praktijk toe te passen. Op deze manier kan men sneller echte geriatrische urgenties herkennen en er beter op inspelen.

 

geriatrische urgenties.jpg