Nieuwe training

Eerste opvang werknemers na een traumatiserende gebeurtenis

Een schokkende gebeurtenis op het werk, zoals het zien van een ernstig arbeidsongeval, (seksueel) geweld of zelfs een suïcide, leidt bij de betrokken medewerkers vaak tot gevoelens van onveiligheid. Het vertrouwen in de eigen professionaliteit en in de organisatie kan ernstig beschadigd geraken.

Als een medewerker met een schokkende gebeurtenis geconfronteerd wordt op zijn werk, is erkenning en sociale steun vanuit het bedrijf uitermate belangrijk om de gevolgen van de gebeurtenis in te dijken. Zo voorkomen we verder slachtofferschap en een potentieel post-traumatisch stresssyndroom.

Goede opvang na een traumatische ervaring is uiterst belangrijk. Mensen die zich gehoord en gesteund voelen, functioneren beter dan mensen die boosheid en wrok ervaren. Deze negatieve gevoelens kunnen een belemmering vormen voor een goede verwerking. De opvang dient als signaalfunctie zodat problemen tijdig en adequaat herkend en opgevangen kunnen worden.

Voor wie ?

Medewerkers die eerste en verdere opvanggesprekken voeren : leidinggevenden, vertrouwenspersonen, preventieadviseurs, …

Inhoud ?

 • Het begrip traumatiserende gebeurtenis en traumatheorieën

 • Herkenning van een traumatiserende gebeurtenis

 • De normale en de verstoorde verwerking en verwerkingsstrategieën

 • Monitoren en stimuleren van de verwerking

 • Opvang onmiddellijk en een periode na de gebeurtenis

 • Post-traumatische stresssyndroom en behandeling

 • Ervaringen uitwisselen

Werkvorm ?

 • Groepen van max 8 cursisten

 • In-house of in-company

 • Theoriebespreking met docent

 • Praktijkoefeningen met acteur

 • Lesduur van 3-4u

 • Certificaat van deelname

 

Priis ?

515,- euro voor een groep van max 8 deelnemers

Prijs excl 21% btw en excl verplaatsing (0.3707 euro/km)

Medical Training Academy
Medical Training Academy