top of page

Diensten

Onze opleidingen zijn zowel op niveau van de presentatie, de inhoud als de docent van de hoogste kwaliteit.Onze moderne zeer klantgerichte aanpak levert zeer aangename, leerrijke en vooral praktijkgerichte opleidingen en bijscholingen in gans Vlaanderen. Hieronder vindt u een beknopt overzicht van ons actueel aanbod.

 

​Uw opleiding niet gevonden ? Aarzel niet ons te contacteren. Wij stellen graag onze expertise tot uw dienst om een opleiding op maat te maken waarmee uw opleidingsbehoefte meer dan voldaan zal zijn.

Basis EHBO opleidingen en bijscholingen voor particulieren, zelfstandigen en bedrijfshulpverleners.

 

Erkend door FOD WASO - KB 15-12-2010

Theorie + prakijk

EHBO basis en bijscholing
Levensreddend handelen

Door Kind en Gezin erkende bijscholingen voor kinderopvangcentra en kinderverzorgsters.

 

Levensreddend handelen bij baby's en kinderen van 0-12j, wondzorg, EHBO bij vaak voorkomende letsels en plotse ziektebeelden.

 

Theorie + praktijk en K&G attest

Specifieke EHBO training voor mantelzorgers en verzorgenden. Deze opleiding is tevens op maat van RVT's en WZC.

 

Levensreddende handelingen en specifieke EHBO toepassingen bij de geriatrische patiënt.

 

Theorie + Praktijk

 

 

Mantelzorgers
Scholen en leerkrachten
Bosontginningsbedrijven
Sportverenigingen

EHBO opleidingen op maat van sporttrainers, jeugdtrainers, coaches, etc..

 

Levensreddende handelingen, wondzorg, traumata, vaak voorkomende verwondingen, verband- en evacuatietechnieken.

 

ALS-uitbreidingsmodule voor sportartsen.

 

Theorie + praktijk

Door Landmax erkende EHBO training op maat van bosontginningsbedrijven.

 

Levensreddende handelingen, typische gevaren in deze sector, wondzorg, traumata, insectenbeten en allergische reacties, evacuatie uit moeilijke gebieden, specieke EHBO benodigdheden, ...

 

Theorie + Praktijk

Specifieke EHBO training voor leerkrachten, opvoeders, speelpleinwerking, etc.

 

Levensreddend handelen bij kinderen en adolescenten, vaak voorkomende ongevallen en plotse ziektebeelden, EHBO bij kinderen met bijzondere behoeften (andervaliden, autisme, bijzondere onderwijstypes)

 

Ook voor oudercomités (erkend VCOV)

Theorie + Praktijk  

Reanimatie

Basis reanimatietraining bij volwassen en kinderen (BLS).

 

Reanimatietraining op school aan leerlingen.

 

Reanimatietraining bij u thuis of in uw vereniging.

 

Reanimatietrainingen voor ambulanciers, verpleegkundigen en (huis)artsen.

 

 

Vrachtwagenchauffeurs

Door de FOD Mobiliteit en Vervoer erkende EHBO én ergonomie opleidingen in het kader van de bijscholingen vakbekwaamheid vrachtwagenchauffeur (code95).

 

Ook andere erkende modules zoals rij-rusttijden, wegcode, ecodriving, voorkoming criminaliteit, etc... zijn beschikbaar.

Dienstenchequewerkers

Door de FOD WASO erkende EHBO opleidingen op maat van dienstenchequewerkers.

 

Door de FOD WASO erkende Eronomie opleidingen op maat van dienstenchequewerkers.

 

Deze opleidingen genieten volledige terugbetaling door het opleidingsfonds dienstencheques van de FOD WASO.

 

Theorie + Praktijk + Gratis mini EHBO set voor elke deelnemer.

Opleiding op maat
Consultancydiensten
Ergonomie

Uw opleiding niet direct gevonden ?

 

Onze expertise stellen wij ook graag ten dienste van bijzondere specifieke opleidingen zoals bv. herkennen van drugs en druggebruik, omgaan met agressie bij de dementerende patiënt, etc.

 

Ook opleidingen brand en kleine blusmiddelen kunnen wij organiseren.

 

Contacteer ons voor uw specifieke opleidingsvraag.

Bijstaan, adviseren en leveren van EHBO materialen, AED-toestellen, inrichtingen van tijdelijke en permanente EHBO posten, etc..

 

Opstellen van nood- en evacuatieplannen.

 

Vervoer van zieken en gewonden met speciaal daartoe uitgeruste voertuigen.

Voorkomen van chronische rugaandoeningen en RSI-letsels.

 

Opleiding op maat van preventieadviseurs, arbeiders en bedienden in alle sectoren. Erkend door sectorfonds TOFAM.

 

Theorie, praktijk, consultancy & training/coaching on the job.

bottom of page